تقویم نمایشگاه خارجی (سال 97)

هیات بازدید از نمایشگاه بین المللی کشاورزی باکو – آذربایجان 26 لغایت 28 اردیبهشت

اعزام هیات تجاری – اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به ازبکستان 24 لغایت 26 تیرماه

نمایشگاه تخصصی دام، طیور، شیلات و آبزیان در هرات (افغانستان) 08 الی 10 مردادماه

پاویون جمهوری اسلامی ایران و کنفرانس بین المللی تجهیزات و خدمات پزشکی و دارویی ترکمنستان 30 تیر الی 1 مرداد

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در هرات (افغانستان) 13 الی 16 شهریورماه

پاویون اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی بازرگانی بغداد (عراق) 21 الی 30 آبان ماه

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بصره (عراق) 18 الی 21 دی ماه