تقویم نمایشگاه خارجی 1397

هیات بازدید از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی باکو – آذربایجان اعزام هیات تجاری – اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به ازبکستان 24 لغایت 26 تیرماه نمایشگاه تخصصی دام، طیور، شیلات و آبزیان در هرات (افغانستان) 8 الی 10 مردادماه پاویون جمهوری اسلامی ایران و کنفرانس بین المللی تجهیزات و خدمات پزشکی و دارویی ترکمنستان 30 تیر الی 1 مرداد نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در هرات (افغانستان) 1 الی 4  آبان ماه پاویون اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی بازرگانی بغداد (عراق) 21 الی 30 آبان ماه نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بصره (عراق) 25 الی 28 دی ماه...

نمایشگاه های برگزار شده خارجی 1396

سمینار مشترک تجاری ایران و عراق با هدف تامین اقلام مصرفی اربعین 2017 نمایشگاه تخصصی – بین المللی غذایی و کشاورزی در کابل – افغانستان 3 لغایت 6 مردادماه 1396 نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در آلماتی – قزاقستان 13 لغایت 16 مهرماه 1396 نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاشکند – ازبکستان آبان ماه 1396 نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بصره – عراق آذر ماه 1396 نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در نجف – عراق  دی ماه 1396 نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کابل – افغانستان  بهمن ماه 1396 نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد – ترکمنستان  اسفند ماه...