پاویون جمهوری اسلامی ایران را در نمایشگاه و کنفرانس بین المللی تجهیزات پزشکی و دارویی ترکمنستان