نمایشگاه تجهیزات پزشکی

دانلود فرم ثبت نام

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی

تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، دارویی، بیمارستانی، بهداشتی، طب ورزشی و صنعت سلامت

14th pars health international exhibition

محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد

22 لغایت 25دی ماه 1394       (12-15 jan 2016)