نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در هرات – افغانستان

دانلود فراخوان و ثبت نام
مجوز نمایشگاه
بروشور الکترونیک

این شرکت پس از برگزاری 6 دوره نمایشگاههای اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان (یک دوره در هرات، یک دوره در مزار شریف- چهار

دوره در کابل) و با عنایت به گسترش روز افزون سطح تعاملات تجاری و اقتصادی فی مابین جمهوری اسلامی ایران در جمهوری افغانستان در نظر دارد

از تاریخ 14 لغایت 17 آذرماه سال جاری، نسبت به برگزاری نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در هرات اقدام نماید.

پتانسیل ها و مزایای چشمگیر و تاثیرگذار کشور افغانستان و استقبال تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی کشورمان از بازار آن کشور از یک سو و شرایط

ویژه و منحصر بفرد شهر هرات نظیر قرابت بسیار زیاد جغرافیایی و همچنین فرهنگیبا هموطنانمان از سویی دیگر زمینه برگزاری رویداد مذکور را در شهر

هرات فراهم آورده است.

افغانستان یکی از مناسبترین مقاصد هدف صادرات محصولات و خدمات جمهوری اسلامی ایران شده است حال آنکه برگزاری نمایشگاه ها برای اهدافی

همچون بازارشناسی،امکان سنجی صادرات کالا یا خدمات، معرفی محصولات و خدمات جدید، اعطای نمایندگی های فعال، تقویت و پشتیبانی عملکرد

نمایندگان و فعالیت هایی از این حیث، بهترین فرصت میباشد.

لذا با عنایت به تسهیلات فراهم آمده نظیر کاهش حدود 30% هزینه مشارکت در نمایشگاه نسبت به دوره گذشته همچنین تخصیص یارانه حمایتی

سازمان توسعه تجارت ایران و مذاکرات صورت گرفته در خصوص برگزاری نشست های تجاری با تجار و صنعتگران شهر هرات، از آن شرکت محترم دعوت

بعمل می آید تا در این رویداد مشارکت فرمایید.