نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران عشق آباد – ترکمنستان

دانلود فراخوان و ثبت نام

 

مجوز نمایشگاه

 

بروشور الکترونیک

 

این شرکت در نظر دارد با عنایت به مجوز صادره سازمان صنعت، معدن و تجارت نسبت به برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در عشق

آباد- ترکمنستان از تاریخ 10 الی 12 اسفندماه سالجاری اقدام نماید.

نظر به وجود زمينه‌هاي لازم جهت گسترش همكاري ميان ايران و تركمنستان از جمله همسایگی ، سطح خوب روابط سياسي ، بعد كم مسافت

دسترسی ریلی ، دریایی و زمینی و اهتمام تركمنستان جهت جلب سرمايه‌هاي خارجي، و با توجه به توانائي هاي فني و اقتصادي جمهوری اسلامی

ايران در تامین نیاز کالا و خدمات ترکمنستان از آن شرکت دعوت به عمل می آید تا در این رویداد بزرگ به عنوان تنها رویداد نمایشگاهی رسمی مورد تایید

سفارت جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد در سال جاری حضور یافته و به معرفی و بازاریابی کالا و خدمات خود اقدام فرمایید.

ضمنا در راستای نمایش با شکوه توانمندیهای صادراتی کشور و با عنایت به حمایتهای سفارت کشورمان در عشق آباد ، سازمان توسعه تجارت ایران و

سازمان صنعت، معدن و تجارت برای اولین بار تعرفه واگذاری غرفه و خدمات سفر با حدود 50% کاهش نسبت به  دوره های قبل محاسبه خواهد شد.